Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Inne ponadczasowe

Wszystko, co musisz wiedzieć o funduszach inwestycyjnych

Według definicji fundusze inwestycyjne są formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych. Inwestorzy nabywają jednostki uczestnictwa w wybranym funduszu. Zyskiem ma być wzrost wartości tychże jednostek. Uczestnikami funduszy inwestycyjnych mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. W Polsce taka forma inwestowania oszczędności nadal uznawana jest za agresywną. Wszystko przez ryzyko związane z możliwością utraty ulokowanego kapitału.

Ryzyko inwestycyjne

Wyższe niż w przypadku lokat bankowych oprocentowanie funduszy inwestycyjnych obarczone jest sporym ryzykiem. Inwestor musi mieć świadomość, że kapitał, jaki ulokował, nabywając jednostki uczestnictwa może zostać utracony w części albo w całości. Właśnie dlatego fundusze inwestycyjne zaliczają się do tzw. agresywnych instrumentów inwestycyjnych.

Inwestorzy, którzy pomnażają swoje oszczędności stając się nabywcą jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, to najczęściej osoby, które nie boją się podejmować ryzyka. To ci, którzy stawiają na szybki zarobek w krótkim czasie. Co ciekawe, na inwestowanie w funduszach inwestycyjnych decydują się najczęściej mężczyźni, ale to kobiety są lepszymi inwestorkami. To płeć piękna pomnaża swój kapitał z lepszym efektem.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Inwestować można w rozmaite fundusze inwestycyjne. Główny ich podział zakłada zmienną albo stałą liczbę uczestnictwa – to fundusze otwarte oraz zamknięte. Inwestorzy mogą wybierać także te, które dotyczą różnych obszarów inwestycji: akcji, obligacji, rynku pieniężnego, surowców czy nieruchomości.

Dlaczego lepiej inwestować niż odkładać?

Odkładanie pieniędzy sprawia, że środki w długim okresie tracą swoją wartość. Jeśli już udaje się wygenerować jakiekolwiek oszczędności, to czemu by nie podjąć próby ich pomnożenia. Okazuje się, że inwestowanie nadwyżki pieniędzy jest już standardem w Niemczech, Holandii, Norwegii czy Szwajcarii. W Polsce nadal jeszcze zauważa się braki w kwestii wiedzy i świadomości konieczności zwiększania sumy odłożonych pieniędzy.

Czy wiecie, że najlepsze jest inwestowanie nawet niewielkich kwot, ale za to regularnie i w długim okresie? Oczywiście inwestor może wybierać takie fundusze inwestycyjne, które będą odpowiadać na jego potrzeby i oczekiwania. Okazuje się jednak, że tego rodzaju instrumenty są o wiele bardziej stabilne w długim okresie. Inwestowanie krótkoterminowe może wiązać się z szybką utratą kapitału.

Tak naprawdę nie musisz wiedzieć nic

Jeśli chcesz zainwestować zgromadzone oszczędności, ale nie posiadasz wiedzy z zakresu mechanizmów funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, to ścieżka pomnażania pieniędzy wcale nie jest dla Ciebie zamknięta. Musisz wiedzieć, że bardzo często rola inwestora sprowadza się jedynie do ulokowania własnego kapitału.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zatrudniają doskonałych specjalistów, którzy pomogą nabyć jednostki uczestnictwa w najlepszych funduszach inwestycyjnych. Potem będą zarządzać całym portfelem inwestycyjnym na tyle sprawnie, by inwestor mógł cieszyć się sporym zarobkiem.

Warto jednak pamiętać, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne nigdy nie daje pewności zysku. Nawet najlepszy specjalista nie jest w stanie przewidzieć sytuacji na rynku funduszy. Wysokie oprocentowanie wynagradza zaś konieczność podjęcia ryzyka. Fundusze inwestycyjne to instrumenty, które pozwalają generować naprawdę spory zysk. O wiele większy niż w przypadku lokaty w banku czy prowadzenia konta oszczędnościowego.

Leave a Reply

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.