Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Wydarzenia

Wiosna Ludów w Europie

Wiosna Ludów to jeden z największych zrywów narodowych w historii Europy. Swoim zasięgiem obejmował on niemal cały kontynent. Wystąpienia ludności nie odbyły się jedynie w Wielkiej Brytanii i w Imperium Rosyjskim. W pozostałych krajach społeczeństwo zaczęło głośno domagać się swoich praw, odrzucając autorytarne rządy.

 

Pierwsze powstania miały miejsce na Sycylii, następne między innymi w Paryżu i w Wiedniu. Przewodnim hasłem Wiosny Ludów były słowa „Wolność-równość-braterstwo”, które mają swoje źródło w Rewolucji Francuskiej. Wiadomości o kolejnych państwach, w których odbywały się wystąpienia, rozchodziły się bardzo szybko. Przekazywana informacja była mobilizacją do kolejnych zrywów. Wkrótce rewolucja objęła niemal całą Europę.

 

Wiosna Ludów trwała zaledwie dwa lata, od1848 do 1849 r. To wystarczyło jednak, by na dobre zmienić oblicze ówczesnej Europy. W większości krajów wprowadzono rządu konstytucyjne. Społeczeństwo nareszcie miało jakikolwiek wpływ na losy państwa. Stworzono warunki umożliwiające rozwój kapitalizmu. Nie brakowało ofiar i tragicznych wydarzeń, jednak każdy, kto brał udział w powstaniach był w pełni przekonany o słuszności sprawy, za którą walczył.