Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Myśli i idee

Unia Europejska – jedyna w swoim rodzaju

Unia Europejska to jeden z najbardziej ponadczasowych związków między państwami. Jej początki sięgają już okresu powojennego, a fakt, że przetrwała aż do współczesności zdecydowanie świadczy na jej korzyść.

 

Unia jednoczy państwa na terenie Europy, ale i poza nią. Decydujące znaczenie ma tu nie położenie geograficzne, ale przeszłość kulturowa i historyczna państw. Aby móc dołączyć do państw tworzących Unię, należy spełniać szereg warunków, które dotyczą chociażby odpowiednio dobrej sytuacji gospodarczej.

 

Korzenie integracji krajów europejskich sięgają już czasów powojennych, jednak sama Unia została sformalizowana dopiero w 1993 r. na mocy traktatu z Maastrich. Początkowo utworzeniem Unii zainteresowanych było zaledwie 6 państw zachodniej Europy. Stopniowo jej skład się poszerzał. Od 2007 r. Unię tworzy już 27 państw.

 

Funkcjonowanie Unii reguluje kilka dokumentów. Najważniejsze z nich to Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Należy zaznaczyć, że Unia to jedyny w swoim rodzaju związek państw. Nigdy wcześniej żadne kraje nie były zjednoczone na podobnych zasadach, trudno więc zaprzeczyć, że cała idea Unii jest ponadczasowa.