Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Sprzęty i produkty

Tymczasowe obiekty budowlane

Pozwolenie na budowę obiektu na własnej działce – budowlanej lub rekreacyjnej, nie będzie wymagane, jeśli inwestor zdecyduje się na wzniesienie tymczasowego obiektu budowlanego. Czym on jest i kiedy warto go zastosować? Ile to kosztuje?

Definicja obiektu tymczasowego

Zgodnie z prawem budowlanym – ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku, tymczasowym obiektem budowlanym jest obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. Mogą to być między innymi kioski uliczne, pawilony blaszane, czy kontener biurowe. Na polskim rynku gotowe kontenery biurowe oferuje firma Alicja.

Jest to obiekt budowlany, który można wybudować na podstawie zgłoszenia o budowie, bowiem nie wymaga uzyskania formalnego pozwolenia od starosty. Co więcej, tymczasowym obiektem budowlanym może być budynek wyposażony w instalacje i urządzenia techniczne lub obiekt małej architektury ogrodowej.

W zakresie tymczasowych obiektów budowlanych można mówić o obiektach budowlanych przeznaczonych do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej oraz o obiektach budowlanych niepołączonych trwale z gruntem. W pierwszym przypadku chodzi tu o budowle i budynki, które przewidziane są do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. Cechy konstrukcyjne decydują o tymczasowości obiektu. Może ona również wynikać z niskiej trwałości materiałów czy technologii wykorzystanych do budowy obiektu tymczasowego.

Formalności przy budowie tymczasowego obiektu budowlanego

Budując kontener biurowy, pawilon handlowy czy wiatę blaszaną niekoniecznie trzeba uzyskiwać pozwolenie na budowę. W prawie budowlanym przewidziano wyjątek od art. 28 ust. 1, w którym wskazuje się, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31. Tymczasowy obiekt budowlany nie musi mieć pozwolenia na budowę, ponieważ mieści się w wyjątkach ujętych w art. 29 ust. 1 pkt 12 oraz pkt 25 prawa budowlanego. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Leave a Reply

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.