Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Biznes i gospodarka

Sprawne zarządzanie firmą: informacje niezbędne

Sprawne przedsiębiorstwo działa dwutorowo. Z jednej strony optymalizuje bieżące koszty działalności, z drugiej stara się planować swój rozwój w różnych perspektywach czasowych. Aby oba te obszary funkcjonowały prawidłowo, niezbędna jest jedna rzecz. I nie chodzi o fundusze, maszyny, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, sprawnych menedżerów, choć wymienione czynniki są niezbędne. Chodzi o rzecz niematerialną, choć w istocie fundamentalną – informację. To na informacji stoi każda organizacja, w tym również przedsiębiorstwo.

Informacja. Fundament działania

Choć na co dzień tego nie zaważamy, w informacji (nawet w tym popularnym znaczeniu) jesteśmy zanurzeni. Widać to choćby w naszym słownictwie. Ile razy dziennie zadajemy pytania? „Co? Kto? Komu? Gdzie? Jak? Ile? Dlaczego? Po co? Dlaczego? Którędy? Kiedy?” – nawet nie zauważamy jak często żądamy informacji i je otrzymujemy. Informacje są po prostu niezbędne do codziennego działania każdego człowieka. A co dopiero organizacji czy przedsiębiorstwa!

Jednak o ile w przypadku pojedynczego człowieka zakres informacji koniecznych do funkcjonowania jest raczej ograniczony (choć, przyznajmy, nawet z taką niewielką ilością informacji nie zawsze sobie radzimy), to w większych organizacjach przyrasta do poziomów wprost niewyobrażalnych. Informacje księgowe, finansowe, handlowe, sprzedażowe, magazynowe, o klientach, pracownikach, produkcji. Tak znaczna ilość informacji rodzi z jednej ryzyko nie zauważenia ważnych tendencji w porę, z drugiej zaś utrudnia bieżące zarządzanie. Jedynym ratunkiem jest rozbudowany system komputerowy, który będzie w stanie zebrać i analizować informacje pochodzące z różnych obszarów przedsiębiorstwa.

Systemy ERP. Wyłowić ważne informacje

Oprogramowanie dla firm to obecnie bardzo szerokie pojęcie. Oprogramowaniem dla przedsiębiorstwa jest zarówno prosty program finansowo-księgowy, jak i zaawansowany system pozwalający na controlling finansowy, darmowy program magazynowy, jak i złożony system WMS, czyli kompleksowego zarządzania gospodarką magazynową. W wielu firmach dochodzi jeszcze system CRM, planowania produkcji czy zarzadzania personelem. Każdy z nich zbiera wiele informacji, które odpowiednio przetworzone i wykorzystane mogą być dla firmy wręcz bezcenne. Możliwość taką oferują systemy ERP, czyli całościowego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Cel? Sprawniej, dokładniej, efektywniej

Systemy ERP integrują poszczególne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Integrują z jednej strony na płaszczyźnie informatycznej, bo w ich skład wchodzą różne moduły realizujące poszczególne funkcję (finanse, CRM, sprzedaż, zarządzanie zapasami, księgowość, magazynowanie), z drugiej zaś – w warstwie organizacyjnej, bo wymagają wprowadzenia jasnych i zdefiniowanych procedur w przedsiębiorstwie. W efekcie otrzymujemy narzędzie do sprawnego zarządzania firmą, oferujące wszelkie funkcje niezbędne do bieżącego zarządzania firmą, jak i informacje konieczne do planowania – średniookresowego i strategicznego.

Leave a Reply

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.