Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Biznes i gospodarka

Przewozy niebezpieczne – ważne informacje

Ładunkami niebezpiecznymi nazywamy towary, które ich fizyczne, chemiczne lub biologiczne cechy oraz właściwości oddziałują lub mogą oddziaływać szkodliwie dla ludzi, środku transporty czy inne aktualnie przewożone ładunki.

Z kolei materiały niebezpieczne są takimi, gdzie przewóz jest zabroniony lub jest dopuszczalny, tylko wtedy, kiedy zostaną spełnione określone warunki. Stanowią zagrożenie nie tylko dla otoczenia, ale również dla kierowcy, dla środowiska.

W konkretnych gałęziach transportu obowiązują przepisy dotyczące przewozów ładunków niebezpiecznych, oto one:

– transport drogowy (ADR)- transport ADR, umowa europejska, która dotyczy międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

– transport kolejowy (RID) – jest to regulamin międzynarodowego przewozu koleją towarów niebezpiecznych.

– transport morski (IMDG-Code) – czyli międzynarodowy kod przewozu towarów niebezpiecznych w formie opakowanej.

– transport lotniczy (IATA-DGR) – jest to umowa określona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego  i dotyczy przepisów towarów niebezpiecznych.

ADR jest to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Przepisy te nowelizowane są w cyklu dwuletnim, w każdym roku nieparzystym.

Z pewnością tego typu informacje są przydatne i należy stosować się do wszystkich przepisów prawa w tej kwestii.

Leave a Reply

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.