Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Myśli i idee

Ponadczasowe idee

W prasie i w internecie bardzo często można spotkać się z pojęciem „ponadczasowa idea”. Tymczasem już w samym słowie idea kryje się pewna ponadczasowość.

 

Pojęcie idei zostało wprowadzone już w starożytności przez greckiego filozofa Platona. Zgodnie z jego rozumieniem idea to trudno definiowalny, ponadczasowy byt, którego nie można bezpośrednio określić.

 

Bardzo ważnym warunkiem, który powinna spełniać każda idea jest niematerialność. Platon twierdził, że niematerialne idee mogą być wzorem dla rzeczy materialnych, same jednak materialne nigdy nie są.

 

Idee są ponadczasowe, ponieważ wraz z upływem czasu nie podlegają najmniejszym zmianom. Wciąż są trwałe i niezmienne. Pozostają w kontraście do pozostałych elementów świata, które nieustanie przechodzą metamorfozy.

 

Wskazanie konkretnych przykładów idei jest trudne i sam Platon miał z tym problemy. Wszystko z powodu trudności w definiowaniu idei. To idealne, niedoścignione wzory, stanowiące podstawę do stworzenia otaczającego nas świata.

 

Pojęcie „ponadczasowej idei” jest więc obecnie nadużywanie. Często określa się tym mianem myśli, które nie tracą na popularności mimo upływu lat, chociaż w rzeczywistości mają one niewiele wspólnego z ideami w czystym znaczeniu tego słowa.