Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Inne ponadczasowe, Myśli i idee

Niezwykły człowiek

To, co niezwykłe na planecie Ziemia to ludzie…Niezwykli w wielu aspektach. Niezwykli ze względu na swoją wyobraźnie, siłę tworzenia, fantazję, ale i destrukcje, skłonność do niszczenia i samozagłady. Ludzie pełni miłości, zrozumienia, empatii i poświęcenia. Ludzie czyniący zło, okrutni w skali, którą trudno pojąć, trudno objąć rozumem. Ludzie – najbardziej kontrastowy gatunek, mieszanina dobra i zła. Patrzą na historię trudno nie zauważyć skłonności do okrucieństwa, pychy zdobywania, niszczenia wszystkiego tego co inne. Ale jako gatunek, który cechuje największa chyba w naturze skrajność – historia ludzi to historia miłości, dobroci, siły przyjaźni. To historia niezwykłej odwagi, poświęcenie, solidarności. Jesteśmy sami dla siebie piękni i szkaradni, fascynujący i odpychający. Człowiek to ten, który zabija innego człowieka, z premedytacją, sadystycznie, bez racjonalnego powodu, ale człowiek to jednocześnie ten, który poświęca się dla innego człowieka, tworząc go, rodząc i opiekując się nim, oddając mu się bezgranicznie w akcie czystej miłości. Złoty środek człowieczeństwa ma dwa bieguny, skrajnie odmienne, z których jeden jest samym złem, drugi dobrocią bez granic. Zdziwienie, przerażenie, ale i zachwyt towarzysz temu, kto uważnie obserwuje ten gatunek. Niezwykłe na planecie Ziemia – człowiek.

Leave a Reply

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.