Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Biznes i gospodarka

Instalacje gazowe w Polsce

Jeszcze 10 lat temu w Polsce inwestycje w gazowe moce wytwórcze były mało opłacalne. Dużo większy zwrot z inwestycji przynosiły np. elektrownie węglowe. Aktualnie w związku z szeroko pojętą polityką UE i związaną z nią troską o środowisko, ograniczeniem emisji dwutlenku węgla, polityką zrównoważonego rozwoju, wzrostem efektywności energetycznej oraz wprowadzeniem banchmarkingu gazowego sytuacja uległa diametralnej zmianie.

Polska jest zobligowana prze komisję europejską do przynajmniej częściowego przestawienia się z energetyki węglowej na energetykę gazową. Dlatego też na polskich rynkach w skali makro oraz mikro widać silny trend w inwestowaniu w szeroko pojęte instalacje gazowe. W porównaniu do obiektów zużywających węgiel inwestycje w obiekty gazowe, po za kwestiami ekologicznymi, mają szereg zalet ekonomicznych takich jak względnie niskie koszty inwestycyjne, krótki czas budowy.

Gaz jest nadal droższy w użytkowaniu niż węgiel. Przykładowo nadal taniej, choć zdecydowanie mniej wygodnie, jest ogrzewać dom piecem węglowym niż gazowym. Jednakże postęp technologiczny sprawia, ze efektywność instalacji gazowych szybko rośnie. Ciekawym pomysłem, wspieranym przez unię, jest inwestowanie w kogenerację czyli instalację – która wytwarza energię elektryczną oraz cieplną jednocześnie.

Obiekty gazowe mają także pewną przewagę nad odnawialnymi źródłami energii. Mianowicie wielkość ich produkcji jest niezależna od mało przewidywalnych czynników (przykładowo produkcja energii z elektrowni wiatrowych jest uzależniona od wiatru, zaś produkcja energii słonecznej jest ściśle powiązana z promieniami słońca).

Inwestycje w instalacje gazowe w Polsce są bardzo szerokie. Dąży się przy tym do dywersyfikacji źródeł jego pozyskiwania, po to aby uniezależnić się od dostaw od rosyjskiego Gazpromu. Inwestycje takie jak gazoport w Świnoujściu, do którego przewożony jest skroplony gaz, przybliżają nas do tego celu. Polska gospodarka wymaga także znacznej rozbudowy magazynów gazowych oraz polepszenia stanu technicznego infrastruktury przesyłowej.

Leave a Reply

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.