Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Biznes i gospodarka

Fotowoltaika

Rozsądne korzystanie z zasobów naturalnych ziemi jest wyzwaniem nie tylko dla przywódców świata, rządzących poszczególnymi krajami rozwiniętymi, ale też dla każdego z nas. Zanieczyszczenie powietrza spowodowane głównie nadmierną emisją Co2 zmusza do zdecydowanych działań ograniczających tę emisję, a jednym z nich jest wykorzystywanie możliwości tzw. czystej energii.

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki, która zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego w energię elektryczną i jeden z zyskujących coraz większe znaczenie dla poprawy środowiska sposób na wytworzenie czystego źródła energii. Tak pozyskany prąd elektryczny może następnie posłużyć do zasilania budynków mieszkalnych lub o innym znaczeniu użytkowym.

Każdy z nas widział niejednokrotnie tzw. panele fotowoltaiczne zamontowane na dachach. Ten sposób wytwarzania energii rozwija się w kraju niezwykle dynamicznie, również dzięki możliwości pozyskania od państwa dopłat na montaż paneli, także w domach należących do osób prywatnych.

Jeden z takich programów nosi nazwę Czyste Powietrze, a o dofinansowanie w jego ramach można starać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na rynku jest wiele ofert zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych, ale by wybrać konkretną należy szukać firm dających jak najdłuższą gwarancję na bezawaryjne działanie instalacji lub jej serwis oraz takich, które legitymują się Certyfikatem UDT (certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii) wydawanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Świetnie jeśli dana firma zajmuje się także projektowaniem i doradztwem, doborem urządzeń, a w końcowym etapie zgłoszeniem instalacji do Zakładu Energetycznego.

Istotnym argumentem przemawiającym za zainstalowaniem paneli na własnym dachu jest znaczne ograniczenie kosztów w comiesięcznych rachunkach za prąd. Nie ma przy tym znaczenia czy dana inwestycja dotyczy nowo budowanego obiektu czy też wieloletniego. Dodatkowo pozyskane z tego źródła nadwyżki prądu można przekazywać wiodącym dystrybutorom energii i odbierać je w późniejszym czasie.

Leave a Reply

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.