Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Biznes i gospodarka

Dobry sprzedawca – skarb dla firmy

Z pewnością umiejętność sprzedaży jest sztuką, której można się nauczyć, ale dobry sprzedawca powinien posiadać pewne predyspozycje, określone cechy osobowości, talent i chęć do pracy i rozwoju, dzięki czemu będzie stanowił cenny skarb dla swojej firmy, która musi sprzedać swój produkt.

Dobry sprzedawca powinien posiadać wiele umiejętności i cech, które są ważne z punktu widzenia pracodawcy i klienta, takich jak: komunikatywność, schludny, zadbany wygląd, umiejętność budowania relacji z innymi ludźmi i nastawienie na klienta, indywidualne podejście do klienta, radzenie sobie ze stresem, umiejętność radzenia sobie z konfliktami, umiejętności negocjacyjne, chęć do działania, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność zarządzania swoim czasem w pracy, wiedza na temat firmy, w której jest zatrudniony, znajomość sprzedawanego produktu, znajomość i umiejętne wykorzystanie technik sprzedaży, umiejętność aktywnego słuchania, reagowanie na uwagi klienta, zdobywanie wiedzy o kliencie i konkurencji, fachowość i profesjonalizm. Niezbędne są również szkolenia – 5 wskazówek jak wybierać odpowiednie szkolenia dla handlowców. Wyszkolony sprzedawca, posiadający wymienione cechy i umiejętności to prawdziwy skarb dla każdej firmy.

Outsourcing sił sprzedaży
Jeśli w przedsiębiorstwie brak takich osób, lub pracownicy nie posiadają większości wymaganych umiejętności, by być dobrym sprzedawcą, można wyszkolić pracownika tak, by spełniał swoje zadanie jak najlepiej, jednak potrzeba na to wiele czasu i pieniędzy, a nie zawsze jest to opłacalne dla firmy. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorców korzysta z możliwości wynajęcia profesjonalnych, wyszkolonych handlowców. Outsourcing polega na przekazaniu różnych zadań, projektów, procesów i funkcji do realizacji profesjonalnym firmom i osobom z zewnątrz. Firmy zajmujące się outsourcingiem gwarantują opracowanie optymalnych rozwiązań w pełnym porozumieniu z klientem, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie o wiele lepszych efektów sprzedaży.

Skuteczna sprzedaż świadczy o mocnej pozycji firmy na rynku. Inwestowanie w profesjonalnego handlowca jest lokatą, która z pewnością da firmie duże profity. Dzięki korzystaniu z outsourcingu sprzedaży przedsiębiorstwo zyskuje wiele korzyści. Firmy zajmujące się outsourcingiem, oprócz możliwości wynajęcia konkretnych osób do sprzedaży, oferują także pomoc w przeprowadzaniu rekrutacji i szkoleń pracowników, opracowywanie programów szkoleniowych, pomoc w tworzeniu systemów motywacyjnych, premiowych i ścieżek awansu, pomoc w wyborze najlepszych lokalizacji do działania, negocjowanie umów. Oferują dostęp do swoich zasobów wiedzy i doświadczenia, gwarantują pomoc specjalistów bez konieczności ich zatrudniania, służą poradami z zakresu planowania i optymalizacji sprzedaży i podnoszenia jej efektywności, tworzenia systemów raportowania i mechanizmów kontrolowania pracy zespołów sprzedażowych, a w razie potrzeby mogą zapewnić również ochronę prawną. Dodatkowym atutem jest redukcja kosztów (wynajęcie osoby z zewnątrz jest o wiele tańsze niż opłacenie własnego pracownika, kupno służbowego samochodu, telefonu, komputera i innych niezbędnych akcesoriów) oraz duża oszczędność czasu (wynajęcie specjalisty zajmuje mniej czasu niż wyszkolenie nowego).

Dla każdej firmy skorzystanie z outsourcingu sił sprzedaży to rozwiązanie, które zapewnia realizację świadczonych usług na najwyższym poziomie. Zapewnienie firmie możliwości korzystania ze specjalistycznej wiedzy daje perspektywę większych zysków i możliwość koncentracji na innych ważnych celach biznesowych.

Artykuł przygotowany przez firmę Mobilis.

Leave a Reply

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.