Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Inne ponadczasowe

Czym są feromony?

W naszym otoczeniu występują różnorodne, lotne substancje, które wyczuwamy zmysłem powonienia lub nie. Wszystko zależy od indywidualnej wrażliwości zmysłu zapachu u danej osoby. Jedną z takich substancji są feromony. Istnieje obiegowa opinia, że oddziałują one korzystnie na płeć przeciwną i sprawiają, że wydajemy się jej bardziej atrakcyjni. Jak jest naprawdę?

Pojęcie feromonów

Feromony to rzeczywiście substancje lotne, pochodzenia chemicznego, ale naturalnie występujące w naszym otoczeniu. Nie tylko ludzie, ale wszystkie organizmy żywe wydzielają takie substancje, celem komunikacji zapachowej. W świecie zwierząt feromony odgrywają bardzo ważną rolę komunikacyjną. Pozwalają na wymianę informacji, lokalizację partnerki lub partnera czy na odstraszenie przeciwnika.

Najbardziej intensywnie wytwarzane są feromony u młodych osobników i odpowiadają wówczas za łączenie się w pary w okresie rozrodczym. Niemniej, ludzie również wytwarzają feromony, choć mają one wartość komunikacyjną w znacznie mniejszym stopniu niż w świecie zwierząt. Są one odpowiednie dla naszego gatunku.

Działają nieco inaczej niż u zwierząt, ale ich produkcja nie zakończyła się wraz z postępem cywilizacyjnym. Specjaliści ze Stanów Zjednoczonych w 1986 roku jednoznacznie potwierdzili, że istnieją feromony ludzkie.

Jak działają feromony człowieka?

Oprócz tego, że człowiek sam wydziela substancje chemiczne – feromony, to naukowy w warunkach laboratoryjnych są w stanie wyprodukować je w postaci syntetycznej. Są to dokładnie te same substancje, jakie wydziela człowiek, tj.:

  • androstenol,
  • androstenon,
  • androsteron.

Te trzy związki, które w minimalnym stopniu nadal produkujemy, co może być dziedzictwem pozostałym po praprzodkach, mają olbrzymi wpływ na dobór w pary. Feromony obecne są w pocie, śluzie i wydzielinach ludzkich. Ich znaczenie malało na przestrzeni setek lat wraz ze wzrostem zainteresowania higieną osobistą.

Można jednak skorzystać z syntetycznych feromonów, jakie dostępne są w sklepach z artykułami dla dorosłych, m.in. w sklepie eRozkosz. Feromony pomogą w sposób drastyczny zwiększyć swój potencjał płciowy oraz dokonać zmiany własnego wizerunku. Nanosząc na skórę nieco substancji płynnej zawierającej feromony ludzkie, można w niezauważalny sposób dla innych odmienić swoje życie, zwłaszcza intymne.  Człowiek wykorzystujący feromony będzie bardziej atrakcyjny seksualnie dla partnerów lub partnerek i będzie oddziaływał na libido drugiej osoby.

Leave a Reply

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.