Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Inne ponadczasowe

Czy wiesz, kto dba o drożność miejskiej kanalizacji w trakcie intensywnej ulewy?

Priorytetem każdego miasta i gminy jest zadbanie o prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacji. Odpowiednio zaprojektowany i utrzymany w dobrej kondycji system kanalizacyjny zapobiegnie zalewaniu ulic i posesji podczas intensywnych opadów deszczu. Poza odpowiednim odprowadzaniem deszczówki z ulic, kanalizacja ma jeszcze jedno ważne zadanie. Mowa tu o odciągnięciu ścieków do wyspecjalizowanych oczyszczalni. Następnie konieczne jest odprowadzenie czystej już cieczy do rzeki i naturalnych zbiorników wodnych.

Symptomy awarii kanalizacji komunalnej

Jak najszybsze dostrzeżenie awarii miejskiej kanalizacji leży nie tylko w interesie służb czuwających nad jej sprawnością, ale również, a może przede wszystkim, mieszkańców danej gminy czy miasta, bo to właśnie oni w pierwszej kolejności mogą odczuć przykre konsekwencje niedrożnej kanalizacji. Niewątpliwym objawem zdradzającym awarię kanalizacji jest woda przez dłuży czas pozostająca na ulicy podczas intensywnej ulewy, zalewanie garaży, posesji czy parkingów lub co gorsza niespływające ścieki komunalne. Taka sytuacja powinna być impulsem skłaniającym do podjęcia kroków zmierzających do jak najszybszego rozwiązania problemu. Podstawowym problemem w walce z awarią kanalizacji jest zlokalizowanie źródła problemu, zwłaszcza podczas deszczu. Ulewa sprawia, że rozmiary szkód spowodowanych przez awarie stają się coraz większe. W takiej sytuacji konieczna jest szybka inspekcja kanałów za pomocą kamer o wysokiej rozdzielczości. Z reguły miejskie przedsiębiorstwa wodociągowe nie są wyposażone w ten kosztowny sprzęt. Dlatego podczas krytycznych awarii prace takie zleca się zewnętrznym podmiotom wyspecjalizowanym w rozwiązywaniu takich problemów.Tego rodzaju przedsiębiorstwem jest np. firma Spectare. Odpowiednia diagnoza może skrócić czas naprawy o godziny a nawet dni. Dodatkowo podczas takiej operacji poza zlokalizowaniem przyczyny awarii pozyskiwane są kluczowe informacje dotyczące stanu technicznego naprawianej kanalizacji. Bardzo często podczas tego typu interwencji wykrywane są inne uszkodzenia, które mogłyby w przyszłości doprowadzić do kolejnych uszkodzeń.

Profilaktyka, czyli konserwacja miejskiej sieci kanalizacyjnej

Aby uniknąć niebezpiecznych i kosztownych awarii, konieczne jest dokonywane okresowych konserwacji, a przynajmniej badań diagnostycznych, które pozwolą odpowiednio ocenić stan kanalizacji. Usuwanie ze studni chłonnych i kanałów wszelkiego rodzaju osadów i namułów powinno się odbywać regularnie. Należy je łączyć z wypompowywaniem nadmiaru wody z miejsc gdzie powstają zastoiska.

Skorzystaj z pogotowia kanalizacyjnego Spectare i rozwiąż swoje problemy błyskawicznie i profesjonalnie.

Leave a Reply

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.