Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Sprzęty i produkty

Co ze skroplinami z klimatyzacji?

Przy okazji chłodzenia powietrza przy pomocy klasycznych systemów klimatyzacyjnych mamy do czynienia ze skraplaniem się pary wodnej na zimnych ściankach rur przebiegających przez parownik. Skraplająca się woda powoli ścieka z rurek i należy ją systematycznie odprowadzać. Do tego celu wykorzystuje się jedną z dwóch metod. Korzysta się z sił natury (metoda grawitacyjna) lub z pomocy urządzeń elektrycznych, takich jak pompka skroplin (metoda mechaniczna). Które rozwiązanie warto stosować?

Metoda grawitacyjna

W tej metodzie polegamy na siłach natury, a konkretnie na mechanizmie działania grawitacji. Skroplona na powierzchni rurek wilgoć z czasem łączy się w większe krople i pod własnym ciężarem spływa w dół. Gdy pod rurkami umieścimy naczynie z odprowadzeniem grawitacyjnym – z rurką wyprowadzoną pod odpowiednim kątem, woda zbierająca się w naczyniu będzie samodzielnie z niego odpływać. Zwykle taką rurkę wyprowadza się do systemu kanalizacyjnego przynależnego do danego budynku. W przypadku klimatyzacji znajdującej się w autach zwykle nie stosuje się dodatkowych odprowadzeń i skroplona na rurkach parownika woda bezpośrednio kapie na jezdnię – woda jest czysta (to skroplona para wodna), nie stanowi więc żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Metoda mechaniczna

Tam, gdzie nie ma możliwości skorzystania z metody grawitacyjnej, stosuje się specjalne pompki skroplin. Są to niewielkie urządzenia przeznaczone do przepompowywania wody zebranej w pojemniku ociekowym do kanalizacji. Pompka skroplin taka jak ta: https://www.coolstore.pl/pol_m_KLIMATYZACJA_Akcesoria-montazowe_Akcesoria-do-skroplin_Pompki-skroplin-559.html pozwala podnieść zebraną w pojemniku wodę na pewną wysokość i w ten sposób uniknąć konieczności układania rurek w sposób grawitacyjny. Pompki skroplin stosuje się m.in. w biurowcach, w których całość instalacji znajduje się pod powierzchnią sufitów podwieszanych. Pompka służy podniesieniu słupa wody i przepchnięciu go w kierunku odpływu – układ rurek odpływowych znajdujących się pod podwieszanym sufitem zwykle bazuje już na metodzie grawitacyjnej (podniesiona na określoną wysokość woda zaczyna samoczynnie spływać do kanalizacji).

W mieszkaniach prywatnych stosuje się obie metody odprowadzania skroplin. Gdy istnieje możliwość bezpośredniego odprowadzenia skroplin przez rynny do kanalizacji burzowej, zwykle korzysta się z metody grawitacyjnej. Gdy jednak musimy odprowadzić skropliny do pionu kanalizacyjnego znajdującego się w środkowej części mieszkania/domu, zwykle potrzebna będzie nam dodatkowa pompa skroplin, która wypompuje wodę zbierającą się w pojemniku i przepchnie ją przez system rurek w kierunku odpływu.

Leave a Reply

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.