Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Książki

Biblia – dzieło ponadczasowe

Niemal każda religia ma własną świętą księgę, w której zawarte są jej dogmaty. W przypadku chrześcijan taką księgą jest Biblia. Trzeba jednak przyznać, że oprócz ogromnego znaczenia dla wyznawców chrześcijaństwa, księga ta ma również niewątpliwe walory dla wszystkich miłośników literatury.

 

Treści przekazywane w Biblii są uniwersalne i ponadczasowe. Od momentu jej powstania minęły już wieki, jej znaczenie jednak nie maleje. Zawarte w niej prawdy wciąż pozostają aktualne. Wskazówki na życie znajdują w niej nie tylko chrześcijanie, ale i ateiści, a nawet wyznawcy innych religii. Skąd to wynika?

 

Biblia posługuje się metaforami. Prawdy, które przekazuje nie są przedstawiane wprost, dzięki temu ich interpretacja pozostawia dużą dowolność. Każdy rozumie ją na swój sposób. Biblia jest zrozumiała dla wszystkich, bez względu na wiek, wykształcenie i obecną epokę.

 

Najlepszym dowodem na niewątpliwą popularność Biblii jest liczba artystów, która czerpie z niej inspiracje. Nawiązania do niej możemy odnaleźć w wielu obrazach, wierszach i powieściach, powstających obecnie, ale i tych powstałych przed laty. To najlepszy dowód na to, że Biblia w pełni zasługuje na miano dzieła ponadczasowego.