Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Biznes i gospodarka

Znaczenie szkolenia w małych firmach

Zwykle jest tak, że gdy mała firma spełni minimalne wymagania szkoleniowe, koncentruje się znacznie bardziej na rozwijaniu biznesu

Zwykle jest tak, że gdy mała firma spełni minimalne wymagania szkoleniowe, koncentruje się znacznie bardziej na rozwijaniu biznesu. Po co tracić cenny czas i zasoby na działania uważane za mało ważne w porównaniu do prawdziwego biznesu?

Odpowiedź jest w rzeczywistości bardzo prosta. W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, szkolenie jest kluczowym czynnikiem dla rozwoju małych firm. Stymulowanie proaktywnego, a nie tylko reaktywnego myślenia pracowników, może zachęcić małą grupę do pracy z płynnością i kreatywnością. Coś, o co czasem trudno w większych organizacjach.

Co więcej, nie wolno nam zapominać o znaczeniu zatrzymywania pracowników: tak naprawdę utrata nawet jednego pracownika ma bardzo duży wpływ na biznes. Zwłaszcza w przypadku małych firm, które w przeciwieństwie do większych firm nie są na ogół dobrze przygotowane do obsługi dużej rotacji personelu. Mając to na uwadze, szkolenie ma podstawowe znaczenie. Dzięki odpowiedniemu szkoleniu pracownicy mają szansę na rozwój zawodowy, a często stają się bardziej usatysfakcjonowani i dzięki temu bardziej wydajni, co prowadzi do zmniejszenia liczby pracowników, którzy chcą opuścić firmę.

Ustanowienie programu szkoleniowego w małej firmie przynosi wiele korzyści, ale wiąże się także z wyzwaniami. Małe firmy, na przykład, często nie mogą sobie pozwolić na luksus całego zespołu – lub nawet tylko jednej osoby – całkowicie poświęconego szkoleniom i rozwojowi. Przeciwnie, konieczne jest znalezienie sposobów na włączenie szkolenia do codziennej pracy i określenie, w jaki sposób może to być korzystne dla innych, optymalizując ich czas i zasoby.

Pierwszym pytaniem, które należy zadać, jest „Jaki rodzaj szkolenia zaoferujemy pracownikom?” W przypadku większości organizacji szkolenie nadal oznacza nauczanie umiejętności technicznych lub tzw. twardych umiejętności. Może to działać w przypadku dużych firm, które mogą sobie pozwolić na zatrudnienie pracowników o ograniczonej wiedzy na temat pracy i organizowanie intensywnych programów szkoleniowych.

Jednak w małych firmach szkolenia są skierowane do osób, które znają już wszystkie aspekty swojej pracy i roli. Jeśli więc mają już niezbędną wiedzę, dlaczego potrzebują szkolenia?

Ponownie, odpowiedź jest bardzo prosta: ponieważ, aby rozwijać się zawodowo, musimy skupić się nie tylko na twardych umiejętnościach, ale także umiejętnościach tzw. miękkich. W pewnym momencie konieczne jest przejście od myślenia opartego na „to jest to, co musisz wiedzieć, aby wykonać swoją pracę” do „to jest to, co powinieneś wiedzieć, aby się rozwijać”. Jeśli myślisz o szkoleniu jako o możliwości stworzenia sposobu myślenia ukierunkowanego na rozwój, a nie tylko jako o czasie, który nauczy ludzi wykonywania określonego zadania, to zmierzasz we właściwym kierunku. Nauczaj pracowników, jak zarządzać ludźmi, jak zadawać klientom właściwe pytania i jak reprezentować markę. Pomaga to poszerzyć wiedzę firmy, jednocześnie zachęcając do wspólnego i wspólnego wzrostu pracowników.

Jeśli szukasz organizacji, która przeprowadzi profesjonalne szkolenie w twojej firmie – skontaktuj się ze specjalistami z firmy Ambiznes. Odwiedź stronę internetową www.ambiznes.pl aby uzyskać więcej informacji na temat oferty.

Leave a Reply

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.