Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Biznes i gospodarka

Transport ponadgabarytowy

Transport dużych, ponadnormatywnych ładunków regulowany jest odrębnymi przepisami i wymaga specjalnych i ściśle określonych warunków przewozu. W prawie i logistyce transportu istnieją odrębnie sformułowane zasady dla transportu ponadgabarytowego i to zarówno realizowanego drogą lądową jak i morską.

Co to jest transport ponadgabarytowy?

Transport ponadgabarytowy, zwany też ponadnormatywnym lub nienormatywnym jest to przemieszczanie się towarów, których wymiary różnią się od norm dozwolonych przez prawo regulujące transport drogami krajowymi i międzynarodowymi. Do transportu ponadgabarytowego zalicza się ładunki, które przekraczają następujące wartości co do:

 • szerokości, ponad 2,5m
 • długości, ponad 16,5 m – naczepa i 18,5 m – przyczepa
 • wysokości, ponad 4 m
 • masy, 42 tony

Dla przykładu, do tego rodzaju transportu zaliczamy m.in: przęsła mostów, elementy konstrukcji przemysłowych, turbiny wiatrowe, transformatory elektryczne, etc.

Transport ponadgabarytowy – zezwolenia

Transport ponadgabarytowy reguluje prawo, a wszelkie przewozy towarów z tej kategorii muszą mieć specjalne zezwolenia. Aby je otrzymać należy złożyć wniosek z dokumentacją, m.in. ekspertyzy mostowe. Zasady transportu przewidują siedem kategorii zezwoleń, które wydaje się na okres dwóch lat. Koszt takiego zezwolenia ustala się indywidualnie w zależności ok konkretnej trasy i przewożonego towaru. Dopiero w ślad za uzyskanymi pozwoleniami można przystąpić do właściwego transportu.

Organizacja transportu ponadgabarytowego

Kluczowa dla powodzenia tego rodzaju przewozów jest jego organizacja. Do każdego z tego typu zadań należy podejść indywidualnie i szczegółowo go zaplanować. Podczas planowania przejazdu należy wziąć pod uwagę; detale samej trasy, dobór odpowiedniego pojazdu, zapewnienie ewentualnego konwoju oraz dostosowanie infrastruktury drogowej na okres przejazdu. Na tym etapie niezbędna jest pomoc ekspertów logistyki, którzy zapanują nad szczegółami. Po zdobyciu wszelkich pozwoleń, zawiadomienia stosownych służb i ubezpieczenia ładunku można wyruszyć w drogę.

Ładunek ponadgabarytowy

Wielkość ładunku ponadnormatywnego jest ograniczona wyłącznie możliwością jego przewozu i odpowiednim pojazdem do transportu. Jako ładunek o większych niż zwykle wymiarach najczęściej spotyka się;

 • ciężki sprzęt budowlany
 • maszyny rolnicze
 • elektrownie wiatrowe i inne podzespoły dla branży energetycznej
 • mobilne magazynyczy hale
 • pełne linie produkcyjne
 • urządzenia przemysłowe
 • zbiorniki
 • konstrukcje stalowe
 • infrastruktura, np. przęsła mostów, wieże etc.

Leave a Reply

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.