Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Myśli i idee

Kiedy można starać się o pozwolenie na broń palną?

Posiadanie broni palnej bez zezwolenia jest w naszym kraju karalne, a zdobycie samego pozwolenia stosunkowo trudne, w związku z czym grono osób dysponujących taką bronią jest bardzo wąskie.

O pozwolenie na broń można wystąpić, jeśli czujemy się zagrożeni i potrzebujemy takiej broni do obrony osobistej lub ochrony mienia i osób, gdy chcemy zostać myśliwym, czyli w celach łowieckich, a także w celach sportowych i kolekcjonerskich. Co ważne, pozwolenie na broń muszą posiadać także te osoby, które chcą jej używać na potrzeby rekonstrukcji historycznych – oczywiście mowa w tym przypadku o broni sprawnej technicznie, a nie o replikach pozbawionych możliwości strzelania. W każdym z tych przypadków, by kupić broń palną, wcześniej musimy otrzymać odpowiednie pozwolenie na posiadanie broni od Policji.

Broń do ochrony osobistej

Podstawowa broń palna, jaka może stać się naszą własnością na podstawie takiego pozwolenia to broń w wersji bojowej, broń gazowa i alarmowa, a także paralizator o średniej wartości prądu przekraczającej 10mA oraz miotacz gazu obezwładniającego. Gdy staramy się o uzyskanie pozwolenia na broń w celu ochrony osób lub mienia, wtedy zyskujemy pozwolenie do posiadania nie tylko broni krótkiej, ale także broni długiej w postaci określonych w przepisach pistoletów maszynowych, strzelb powtarzalnych czy karabinków samoczynnych.

Broń w celach myśliwskich

Gdy zamierzamy zająć się myślistwem, możemy wystąpić do Policji o zgodę na posiadanie broni długiej, myśliwskiej, o określonych parametrach technicznych (zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami prawa). Co ważne, broń myśliwska to także broń palna, a zatem nie sposób obejść przepisów zmuszających myśliwego do uzyskania pozwolenia na posiadanie broni od uprawnionego do tego organu władzy państwowej, w tym przypadku pozwolenia od Policji.

Broń sportowa

Jeśli potrafimy uzasadnić potrzebę posiadania broni palnej do celów sportowych, gdy na przykład trenujemy strzelectwo, istnieje szansa uzyskania pozwolenia na broń określonego rodzaju. W tym przypadku będzie to broń palna gładkolufowa lub gwintowana, bocznego lub centralnego zapłonu, o określonym w szczegółowych przepisach kalibrze.

Broń kolekcjonerska i do celów rekonstrukcyjnych

Osoby posiadające pozwolenie na posiadanie broni w celach rekonstrukcyjnych mogą zakupić broń palną, której konstrukcja pozwala jedynie na strzelanie amunicją ślepą oraz broń sygnałową. Posiadając pozwolenie na posiadanie broni, w celach kolekcjonerskich można zakupić każdy rodzaj broni historycznej.

Leave a Reply

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.