Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Inne ponadczasowe

Dziedziczenie długów – czy muszę spłacać kredyty członków rodziny?

Odziedziczony po członku rodziny spadek może przyczynić się do powiększenia dóbr majątkowych, ale może stać się również prawdziwą „kulą u nogi”. Tak właśnie dzieje się, kiedy przyjmiemy spadek, w jakiego skład wchodzą również długi zmarłego.

Co zrobić ze spadkiem?

Osoba, która dziedziczy spadek na podstawie testamentu albo otrzymuje go ustawowo, ma kilka możliwości. Może go przyjąć, odrzucić albo nie robić nic. Ta trzecia opcja wiąże się z automatycznym przyjęciem spadku po upływie 6 miesięcy od momentu, w którym spadkobierca otrzymał informację o spadku. Wszystkie te działania realizuje się na podstawie oświadczenia przed notariuszem albo sądem.

Zmiany w przepisach

W październiku 2015 roku znowelizowano prawo spadkowe. Dzięki temu nie dochodzi już dzisiaj do sytuacji, w której spadkobierca dziedziczył długi nieświadomie. Pamiętajmy, że nie każdy spadkodawca uwzględniał w swoim testamencie również posiadane zobowiązania. Zdarzało się również, że długi były dziedziczone ustawowo przez członków dalszej rodziny. Ci nie mieli nierzadko pojęcia nie tylko o pozostawionych do spłaty należnościach, ale nawet o śmierci spadkodawcy. Tym samym nie mieli możliwości odrzucenia spadku w czasie pierwszych 6 miesięcy.

Dzisiaj ustawowo można dziedziczyć długi jedynie do wysokości, jaka dotyczy aktywów odziedziczonego majątku. Nie ma możliwości, by wysokość pozostawionych zobowiązań przewyższała wartość dziedziczonych dóbr.

Dziedziczenie kredytów spadkodawcy

Wprowadzone w 2015 roku zmiany nie dotyczą jednak kredytów hipotecznych. Okazuje się, że mając wiedzę w zakresie wysokości pozostawionego zobowiązania tego rodzaju, najlepszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku. Przynajmniej w sytuacji, kiedy dziedziczony majątek nie pokrywa jego spłaty. Jedynym zabezpieczeniem jest w tej sytuacji ubezpieczenie takiego kredytu, ale o to musi zadbać sam kredytobiorca.

W nieco lepszej sytuacji są ci, którzy dziedziczą kredyty gotówkowe. Te są najczęściej zawsze ubezpieczone, dzięki czemu spadkobiercy nie muszą zobowiązywać się do ich spłaty. Kredytobiorca zaciągając taki kredyt, powinien jednak dokładnie zapoznać się z warunkami proponowanego przez bank ubezpieczenia. By długi kredytowe nie były dziedziczone, ubezpieczenie musi dotyczyć niespodziewanych okoliczności, w tym śmierci kredytobiorcy.

Spór o długi

Spadkobiercy powinni mieć świadomość tego, że wierzycielowi zawsze zależy na spłacie długów. Właśnie dlatego podczas mediacji i negocjacji można ustalić korzystne dla obu stron warunki spłaty zaciągniętego przez osobę zmarłą zobowiązania. Taką samą zasadę wyznają banki. Nawet wtedy, gdy ubezpieczenie nie dotyczy ochrony przed śmiercią kredytobiorcy, spadkobiercy mają często możliwość spłaty kredytów na dogodnych warunkach.

Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, w obliczu otrzymania testamentu należy zawsze dokładnie przeanalizować jego treść. Okazuje się, że wizję otrzymania solidnego majątku bardzo szybko mogą zniweczyć informacje o długach osoby zmarłej. Nierzadko przyjęcie długu, zamiast cieszyć, staje się źródłem finansowych tarapatów.

Leave a Reply

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.