Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Wydarzenia

Chrzest Polski – co zmienił?

Zastanawiając się nad wydarzeniem, które wywarło istotny wpływ na historię naszego kraju, z pewnością niełatwo ograniczyć się tylko do jednego. Najlepiej więc jeśli cofniemy się do początków państwa polskiego i tam poszukamy ważnych wydarzeń.

 

Jedno z nich miało miejsce w 966 r. Chrzest Polski, który miał wtedy miejsce był początkiem chrystianizacji naszego kraju. Pierwszym, który przyjął chrzest był książę Mieszko I. Następnie proces chrystianizacji stopniowo rozszerzał się na teren całego kraju. Rozpoczęła się budowa pierwszej organizacji kościelnej.

 

Warto zaznaczyć, że chrzest był nie tylko wydarzeniem religijnym, ale i politycznym. Dzięki przyjęciu go Mieszko I stał się równy innym europejskim władcom chrześcijańskim. Pozwoliło mu to zawierać ważne dla naszego kraju przymierza i sojusze, które do tej pory były dla niego niedostępne.

 

Chrzest przyczynił się także do edukacji polskiego społeczeństwa. Duchowni, których od tej pory przybywali licznie do naszego kraju potrafili czytać i pisać i dzielili się swoją wiedzą z innymi. Trudno więc zaprzeczyć, że chrzest, który odbył się przed ponad wiekiem miał kolosalne znaczenie dla dalszych losów naszego kraju.